Het verhaal achter een foto

Dick de Waal Malefijt zocht het verhaal achter een opmerkelijke foto, gemaakt bij station Willemspark. Het leverde een interessante geschiedenis op. ,,Op zoek naar allerlei wetenswaardigheden betreffende de Haarlemmermeerspoorlijnen kwam ik deze foto in het Amsterdamse archief tegen. Op de foto staat de politiekapel in vol ornaat met op de voorgrond de Burgemeester de Vlugt (Burgemeester van Amsterdam van 1921 tot en met 1941) en enkele andere hoogwaardigheidsbekleders. Op de achtergrond is station Willemspark te zien. Waarom staan ze daar, een Burgemeester en andere hoogwaardigheidsbekleders, ze staat daar niet zo maar.´´

,,De foto opgestuurd met naar een kennis bij de Amsterdamse politie, die kon mij niet helpen. Hoe kom je er dan achter, de vraag ook gesteld aan het Amsterdams archief en wat blijkt zij konden mij helpen met tevens een verwijzing naar “de Leidsche Courant”  van 1923.
De politiekapel stond daar met de Burgemeester de Vlugt en andere hoogwaardigheidsbekleders om Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik met hun gevolg op te wachten. Om op 5 september 1923  het 25 jarig jubileum van Koningin Wilhelmina in Amsterdam te vieren.

Een korte zinsnede uit de “Leidsche Courant” van 5 september 1923. (Nederlandse taal van 1923)

Op het Station Willemspark
Het geheele perron van station Willemspark is in een bloemenprieel herschapen. Men heeft zelfs voor dit speciale doel aan den Zuidelijken vleugel van dit anders zoo rustige station een houten overkapping gemaakt om den aanblik van ,,dorps-stationnetje’’ grootsteedsch te maken. De gangen, waar de Koninklijke stoet uitrijdt, zijn met bloemen, planten en dundoek versierd. In de wachtkamer tweede klasse, zijn de leden van de Huldigingscommissie, onder leiding van hun onvermoeiden president van het Centraal Bestuur, den heer C.G Valtier Kraane(voorzitter van de huldigingscommissie) saamgekomen. Op het perron bevinden zich verschillende autoriteiten, o.w. de Burgemeester van Amsterdam, de heer W. de Vlugt, in ambtsgewaad. Op den rechtervleugel van het station staat het Muziekcorps van de Amsterdamsche politie opgesteld. Alles is gereed om de jubileerende Vorstin te ontvangen.
De aankomst
’t Is tien minuten over tweeën. Het sein van aankomst wordt gegeven. Even is alles stil! En als dan eenige seconden daarna de Koninklijke trein, waarop de Koninklijke Standaard wappert, het station komt binnenrollen, zet het ,,Amsterdamsche Politie-Muziekgezelschap”, onder leiding van zijn directeur de heer Hub. Reigersberg, het Wilhelmus, de oude toonzetting in. Als de tienduizenden, die buiten op het Stationsplein de eerste tonen van de muziek horen, ten teeken dat de Koningin is gearriveerd, klinkt een levendig hoerageroep, dat tot het perron doordringt. Hare Majesteit stijgt uit en wordt verwelkomd door den Burgemeester, die vervolgens den Prins en Prinses Juliana hartelijk begroet. Korten tijd onderhoudt de Koninklijke Familie zich met de aanwezige autoriteiten en de Koningin betuigt Hare groote erkentelijkheid jegens de Amsterdamsche politie door het haar gegeven eerste feestelijke eersesaluut. Dan begeeft Hare Majesteit zich naar de met planten en bloemen versierde 2e klasse-wachtkamer, waar de leden van de Huldigingscommissie aan de Koninklijke Familie worden voorgesteld. Daar blijft men een 10-tal minuten verwijlen. Vol belangstelling wordt gewacht dat de Koningin met Haar gevolg zal verschijnen. De deuren gaan open. Er komt plotseling eenige beweging buiten. De dirigent van ,,Apollo, de heer Fred. Roeske, heft zijn dirigent stok op en tusschen de planten en bloemen wordt de Koningin zichtbaar.
Het verhaal in de krant verteld niet hoe de Koninklijke familie weer naar huis rijdt.
Voor het volledige verhaal zie bijlage:25 jarig jubileum wilhelmina

Met medewerking van het Amsterdams archief en Leidsche Courant (Leidsch Dagblad)”

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s