Vol verwachting klopte hun hart…

De aanleg van de spoorlijn was groot nieuws voor de bewoners van de Rijnstreek. En het bleef belangrijk nieuws, jarenlang. Het is wat overdreven om te zeggen dat elke zandtrein door een horde verslaggevers werd gevolgd, maar de plaatselijke pers mocht bij tijd en wijle graag verslag doen van de vorderingen van de Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij.

Zoals in de Rijnlandsche Courant van 11 mei 1912. ,,Uit de Rijnstreek. AARLANDERVEEN – Met den aanleg der spoorlijn Alphen-Uithoorn is men thans zoover bevorderd, dat de zandtrein a.s. Maandag waarschijnlijk reeds over het dorp komt te rijden. De afsluitboomen zijn daartoe reeds aangebracht, en de voorloopige bruggen over Wetering en Ringvaart liggen reeds klaar.

‘Was dit ook maar zoo bij de Wetering aan de Westzijde van het dorp’, zal menige schipper bij zichzelve zeggen, want daar is de vaart eenvoudig met zand dichtgeplempt en wordt pas in het najaar met den bouw der brug een aanvang gemaakt.’’
Waaruit dus, tussen de regels door, valt op te maken dat de HESM op sommige plaatsen tijdelijke bruggen aanlegde. Opmerkelijk, want in de bestekken is daar niets van terug te vinden.

Concurrent de Rijnbode komt een dag later met een eigen bericht. Die blikt alweer verder vooruit. ,,Met het zandrijden voor de spoorlijn is men reeds tot den straatweg gevorderd, zoodat men nu spoedig een aanvang zal maken in den Nieuwkoopschen polder.’’
Of zegt de Rijnbode eigenlijk hetzelfde als de Rijnlandsche Courant,  maar heeft de redactie dat heel handig net iets anders opgeschreven?

Zelfs de gevolgen van het omwoelen van de grond is een bericht waard. De Rijnbode op 30 juni 1912: ,,Zevenhoven – Onze polder vanaf den Kruisweg naar Nieuwveen is in een bloemenveld herschapen. Door het omwerken der aarde voor de spoorlijn, komt het mosterdzaad van vroeger wederom boven met zijne goudgele bloemen en de duizende en nog eens duizende roode klaprozen, hetwelk een prachtig gezicht oplevert.’’

Een jaar later, op 14 juni 1913 meldt de Rijnbode dat de vaart er flink in zit. Het stationsgebouw in Nieuwveen is bijna klaar en met de haltegebouwen in de buurt schiet het ook lekker op. Uit het bericht blijkt dat de spoorbouwers vanuit Alphen en Uithoorn naar elkaar hebben toegewerkt. Het deel vanuit Alphen is op dat moment klaar, het stuk vanuit Uithoorn nadert zijn voltooiing.

Daarna daalt er echter een enorme rust over de spoor. De lijn is klaar, maar er gebeurt helemaal niets. In het voorjaar van 1915 verschijnen er in de kranten ongedurige berichtjes – waaruit weer heel wat nuttige informatie valt te halen. De Rijnbode van 19 mei 1915: ,,Zevenhoven – Er schijnen nu ernstige plannen te bestaan om de spoorlijn Alphen-Uithoorn te openen. Wij besluiten hieruit wijl de bewoners van het station is aangezegd het gebouw over 6 weken te verlaten. Laten wij dit hopen.’’

Dus kennelijk, speculeert u even mee, had de spoorwegmaatschappij tijdelijke bewoners in het station Zevenhoven gestopt in afwachting van de ingebruikname van de lijn. Dat betekent dat het spoorgebouw al een aardig tijdje klaar moest zijn voordat de lijn ging rijden, anders haal je als spoorwegmaatschappij natuurlijk geen gedoe met tijdelijke huurders op je hals.
Precies een maand later voert de Rijnlandsche Courant de spanning nog verder op. Volgens de krant is begonnen met het ‘afballasten’ van de lijn door zware locomotieven en wordt er ook met de aanleg van een telefoonleiding naast het spoor een begin gemaakt. Uit al die bedrijvigheid trekt ook de Rijnlandsche Courant de conclusie dat met de voltooing van de lijn ‘nu toch eenigen ernst wordt gemaakt.’

Dat hadden de kranten goed gezien, al zou het toch nog vele weken duren voordat de trein ook werkelijk ging rijden. Op zondag 1 augustus 1915 was het zo ver. Het verslag in de Rijnbode valt na al die jarenlang opgebouwde verwachtingen dan toch een beetje tegen: ,,Zevenhoven – Zoo is dan op Zondag 1 Aug. Jl. de wensch van velen vervuld: dat de spoorlijn Uithoorn-Alphen geopend is geworden. Er was zeer veel belangstelling en een opgewekte stemming heerschte er, zoowel bij het reizend als bij het niet-reizend publiek. Aan het stationsgebouw was de Vaderlandsche driekleur ontplooid. Nu zijn wij uit ons isolement verlost, dat is alleen een dankzegging overwaard’’, meldt de krant in een bericht van precies één alinea.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s